Eesti Arstide Liidu üldkogu koosolek 3. detsembril Tallinnas

4. detsember 2011 / Eesti Arstide Liit

Laupäeval, 3. detsembril peeti Tallinnas Eesti Arstide Liidu üldkogu koosolek. Osales 166 delegaati.

EAL president Andrus Mäesalu tegi kokkuvõtte lõppeva aasta tegevusest. Üldkogu kinnitas presidendi aruande ja EAL 2012. aasta eelarve.

Üldkogu võttis Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi vastu EAL assotsieerunud liikmeks.
Eesti Arstide Liidu aumärk anti dr Lia Prigodale Hiiumaalt. Andrus Mäesalu andis presidendivolitused üle Andres Korgile, kes on EAL president aastatel 2012-2014.

Üldkogu külalisteks olid Maris Jesse ja Angela Poolakese Tervise Arengu Instituudist, kes rääkisid Eesti rahva tervisest 2010. aastal ja tänavusest tervishoiutöötajate palgauuringust. Haiglate liidu juhi Urmas Sule sõnum arstidele oli, et riigi ja haigekassa eelarves arstide palgatõusuks järgmisel aastal raha ei ole.

Üldkogu tegi avaliku pöördumise Vabariigi Valitsuse ja Eesti Haiglate Liidu poole.