Eesti Arstide Liidu üldkogu koosolek 2. detsembril Tartus

24. november 2006 /

EAL üldkogu koosolek toimub laupäeval, 2.detsembril Tartu Ülikooli raamatukogus

Päevakord

11.30 Osavõtjate registreerimine, kohv

12.00 Avamine
12.05 Koosoleku juhataja ja protokollija, häältelugemise komisjoni ja
redaktsioonikomisjoni valimine; päevakorra kinnitamine
12.15 EAL presidendi aruanne 2006.a. tegevuse kohta;
EAL majandustegevuse aruanne 2005. a. kohta;
diskussioon; aruannete kinnitamine
13.00 EAL 2007. a. eelarve kinnitamine
13.15 Muudatuse tegemine EAL põhikirja
13.25 EAL eestseisuse liikmete arvu määramine järgmiseks
valimisperioodiks; EAL eestseisuse ja eetikakomitee valimised

13.45 vaheaeg/lõuna

14.45 Tervishoiutöötajate streigi korraldamise iseärasustest
15.15 Sõnavõtud ja diskussioon
Lõppdokumendi vastuvõtmine
16.45 Valimistulemuste teatamine
16.50 EAL aumärkide üleandmine
17.00 Koosoleku lõpetamine