Pressiteated

Eesti Arstide Liidu üldkogu avaldus

9. detsember 2023 / Eesti Arstide Liit

Tervis ja tarkus on ühtviisi kallid. Soovime säilitada kestlikku solidaarset tervishoiusüsteemi ja haridussüsteemi. Kokkuhoid hariduse ja tervishoiu arvelt on Eestile hukatuslik – nõrga tervise ja halva haridusega rahvas hääbub. Arstkond toetab õpetajate õigustatud taotlusi saada oma tööle väärilist tasu.

Meie solidaarne tervishoiusüsteem võistleb tööjõu pärast nii rikkamate naaberriikidega kui ka Eesti erakliinikutega. Arstide puudus on jõudnud kriitilise piirini, tuhandetel inimestel ei ole oma perearsti ja eriarsti järjekorras peavad patsiendid ootama kuude kaupa. Kui arste ei jätku tavaolukorraski, siis ei saa kriiside korral tagada elutähtsaid teenuseid.

Arstkond kiidab heaks graafikuga töötajate iganädalase puhkeaja pikendamise. Nende hulka kuuluvad ka valvearstid, kes teevad kõige rohkem ületunde ja rikuvad oma tervist öötööga. Rohkem puhkust on vaja mitte ainult arstide, vaid ka patsientide tervise kaitseks, sest üleväsimus võib põhjustada ravivigu.

Eesti tööandjate liitude ettepanek muuta töölepingu seadust ja jätta puhkeaeg pikendamata, on lühinägelik. Arusaamatu on ka majandusministeeriumi valmisolek sellele soovile vastu tulla. Pikem puhkeaeg aitaks ennetada ka vaimse tervise probleeme. Siis oleks vähem vaja psühholoogide ja psühhiaatrite abi, mille kättesaadavuse pärast riik väga muretseb.

Tervishoiutöötajate säästlikuks rakendamiseks peab tegema muudatusi tervishoiu korralduses. Vajame riiklikke standardeid, millisel tasemel abi peab olema kättesaadav kodu lähedal ja maakonnakeskuses ja millist ravi saab suuremas haiglas.

Arstide liit toetab terviseministri ja tervisekassa taotlusi suurendada alates 2025. aastast tervishoiu rahastamist. Vananev elanikkond ja kiiresti arenev meditsiin suurendab tervishoiukulusid. Uusimad ravimid ja meetodid olgu kättesaadavad ka Eesti patsientidele. Meie raviasutused peavad pakkuma erialaseid arenguvõimalusi ja häid töötingimusi, mis motiveeriks noori arste siin töötama.

Rakveres 9.detsembril 2023