Arvamus

Eesti Arstide Liidu üldkogu 2012

5. detsember 2012 / Eesti Arstide Liit

Eesti Arstide Liidu üldkogu päevakord 08.12.2012

Eesti Arstide Liidu üldkogu avaldus 08.12.2012.

Eesti Arstide Liidu üldkogu otsused 08.12.2012

Eesti Arstide Liidu tegevus 2012. Ettekandja dr Andres Kork.

Marju Lauristin üldkogu ettekanne 08.12.12