Eesti Arstide Liidu märgid

4. oktoober 2006 /

Arstide Liidu märkide kavandid kinnitas volikogu pärast üsna pikka arutelu eelmisel sügisel. Märgid valmistas kunstnik Ene Valteri kavandite järgi OÜ ARS Vasetööd.

Hõbedase liikmemärgi saavad kõik Eesti Arstide Liidu liikmed oma piirkonnaliidu kaudu. EAL aumärgi statuudi kinnitas eestseisus oma viimasel koosolekul. Esimesed aumärgid antakse üle aasta lõpus üldkogu koosolekul. Eestseisus ootab piirkonnaliitude taotlusi 1. novembriks, palume kandidaate hoolikalt vaagida ja lisada taotlusele kindlasti ka vabas vormis põhjendus.

Eesti Arstide Liidu aumärgi statuut

• Eesti Arstide Liidu aumärk on kolleegide tunnustus väljapaistvatele eesti arstidele, kellel on olnud tähtis roll Eesti Arstide Liidu tegevuses arstkonna huvide kaitsmisel, arstiabi kvaliteedi parandamisel, tervishoiu ja meditsiinikultuuri edendamisel.

• Aumärk on ovaalse kujuga, keskel on valge emailiga taustal tähed EAL, neid ümbritseb kiri EESTI ARSTIDE LIIT ja all on aastaarv 1921. Märk on valmistatud hõbedast ja üle kullatud. Kantakse rinnamärgina.

• Taotlusi aumärgi andmiseks võivad esitada Eesti Arstide Liidu piirkondlikud organisatsioonid ja eestseisuse liikmed.

• Aumärgi saajad otsustab Eesti Arstide Liidu eestseisus vähemalt 2/3 häälteenamusega.

• Aumärgid annab üle Eesti Arstide Liidu president üldkogu koosolekul ja/või Eesti Arstide Päevadel. Koos märgiga antakse üle ka selle kandmise õigust tõendav tunnistus.