Pressiteated

Eesti Arstide Liidu eetikakonverents

22. september 2023 / Eesti Arstide Liit

22. septembril toimub Tartus Eesti Arstide Liidu eetikakonverents „Kõlbelisusest tavadeni – Eesti arstide eetikaalane ettevalmistus“

Arstide liidu eetikakomitee eestvedamisel korraldataval konverentsil räägitakse meditsiinieetika õppimisest ja õpetamisest ning arutletakse, kui hästi on Eesti arstid eetiliste probleemide lahendamiseks valmis. 

Eesti meditsiin on heal tasemel – patsientidele on kättesaadavad kaasaegsed ravimeetodid, tehnoloogiad on muljetavaldavad ja taristu kaasaegne. „Kuid töökeskkonda tajutakse pahatihti toksilisena, raviasutuste vahel valitseb pigem konkurents kui koostöö, patsiendid nurisevad puuduliku suhtlemise üle.  Arstid ei taju alati eetilise käitumise olemust meditsiinis ega valda professionaalset suhtlemiskunsti,“  ütles arstide liidu eetikakomitee esimees Katrin Elmet. Püüame leida lahendusi – kas rohkem eetikat aitaks?

Konverents toimub reedel, 22. septembril algusega kell 13 Tartu Ülikooli raamatukogus.

Päevakava:

12.30 Kogunemine ja tervituskohv
13.00 Avasõnad
EAL president dr Jaan Sütt
13.10 Arstieetika ja suhtlemise õpetamine Tartu Ülikoolis eile ja täna. Kas homme teisiti?
Dr Aime Keis, TÜ meditsiinivaldkonna meditsiinieetika lektor
13.40 Eetilise orienteerumise kontrollpunktid väljaõppes ja praktikas. Mida arvab noor arst?
Dr Eva Antsov, EAL eetikakomitee liige, TLÜ antropoloogia magistrant
14.10 Kohvipaus
14.40 Kas eetikat saab õpetada?
Kadri Simm, TÜ praktilise filosoofia kaasprofessor
15.10 Meditsiinihumanitaaria – mis see on? Kas kirss tordil?
Mirt Kruusmaa, filosoofiamagister
15.40–16.20 Arutelu ja kokkuvõte
Modereerib dr Katrin Elmet, EAL eetikakomitee esimees

Lisainfo: Katrin Rehemaa 5135121

              Katrin Elmet 5331 9095