Eesti Arstide Liidu eestseisuse avaldus 11. märtsil 2005

16. märts 2005 /

Eesti Arstide Liidu juhatuse esimees (president) Andres Kork esitas eestseisusele taotluse peatada ajutiselt oma presidendivolitused alates 12. märtsist kuni 30. oktoobrini 2005. a. seoses töökoormuse tõusuga.
Eestseisus otsustas, et perioodil 12.03.2005 –31.10.2005 on Eesti Arstide Liidu juhatuse esimehe kohusetäitja presidendi ülesannetes eestseisuse liige Andres Lehtmets.