Kollektiivlepingu seadus

Eesti Arstide Liidu arvamus kollektiivlepingu seaduse eelnõu kohta

2. jaanuar 2014 / Eesti Arstide Liit

Eesti Arstide Liidu arvamus.