Eesti Arsti väljaandjaks sai Celsius Healthcare

3. oktoober 2007 /

Osaühing Eesti Arst, Eesti Arstide Liit ja Celsius Healthcare kirjutasid alla kolmepoolse lepingu, mille alusel hakkab alates 2008. aasta jaanuarist ajakirja Eesti Arst välja andma Celsius Healthcare.

Sõlmitud lepinguga antakse ajakirja kirjastamine üle osaühingule Celsius Healthcare, Eesti Arsti kaubamärk kuulub endiselt Eesti Arstide Liidule. Ajakirja vastutavaks väljaandjaks saab Siim Nahkur ja peatoimetajana jätkab Väino Sinisalu.

„Hea meediaväljaande tegemine on samasugune professionaalne tegevus nagu patsientide ravimine. Ajakiri vajab arendamist ja valisime selleks meediakogemustega partneri, kes on ajakirja paremaks muutmisest sama palju huvitatud kui meie ise,” ütles Eesti Arstide Liidu president Andres Kork.

Ajakiri uueneb nii kujunduslikult kui sisuliselt. „Kuna Eesti Arst on ainus eelretsenseeritav meditsiiniajakiri Eestis, siis peame väga oluliseks heal tasemel teadusliku osa säilimist vähemalt praeguses mahus. Kuid lisaks sellele tahame juurde tuua uudiseid ja arvamuslugusid, mis avardaks arstidevahelist erialast suhtlemist veelgi. Ajakiri muutub mahukamaks ja sisukamaks ja sellest võidab lugeja,” selgitas Celsius Healthcare juhatuse liige Siim Nahkur.

„Eesti Arst kujundab arstide mainet nii kolleegide, koostööpartnerite kui tulevaste arstide hulgas. Uuenenud vormis saab ta seda teha senisest tõhusamalt. Soovime, et Eesti Arst on ja jääb meie tohtrite esmavalikuks erialase info edastajate hulgas,” ütles osaühingu Eesti Arst nõukogu liige Indrek Oro.

Eesti Arstide Liit on arstide vabatahtlik kutseliit, mille eesmärgiks on arstkonna ühendamine rahva tervise kaitseks, tervishoiupoliitika kujundamiseks ja meditsiinikultuuri edendamiseks. Eesti Arst on Eesti Arstide Liidule kuuluv ajakiri, mis alustas ilmumist 1922. aastal.
Celsius Healthcare on meditsiinikommunikatsiooni ettevõte, mis annab välja erialaseid ajakirju Perearst ja Apteeker ning meditsiini valdkonna kliendilehti, infotrükiseid ja raamatuid. Lisaks kirjastamisele tegeleb Celsius Healthcare meditsiinivaldkonna koolituste ja konverentside korraldamisega.