EBCOG pöördumine seoses olukorraga Ukrainas

25. märts 2022 / Eesti Arstide Liit

European Board&College of Obstetrics and Gynaecology (EBCOG) esitas oma seisukoha seoses sõjaga Ukrainas. Pöördumisega ühinesid enamus EBCOG liikmesriike.

Kirjas mõistetakse hukka igasugune tsiviilisikute vastu suunatud sõjategevus ning soovitakse koostöös WHO, ÜRO ja FIGO-ga paluda sõda lõpetada. EBCOG palub kõigil oma riiklikel delegaatidel ja nõukogu liikmetel, sealhulgas Venemaal ja Valgevenes, üleskutsega ühineda. Soovitakse kaaluda igasuguse erialase või haridusalase koostöö katkestamist Venemaa ja Valgevenega, kuni Venemaa lõpetab sõjalised tegevused Ukrainas. Lisaks palutakse EBCOG kui organisatsioonil astuda konkreetseid samme, et aidata Ukraina kolleegidel jätkata oma tööd sünnitusosakondades, vastsündinute ja günekoloogia osakondades.

Täispika kirja leiab siit.