EAL volikogu koosolek 31.oktoobril Narvas

9. oktoober 2003 /

Eesti Arstide Liidu volikogu koosolek toimub 31.10.03 Narva Haiglas.
Päevakord:
12.00 EAL eestseisuse kohtumine Narva AL liikmetega
13.00 Volikogu koosoleku avamine
13.05 Kollektiivlepingutest
13.45 2004.a palgaläbirääkimiste strateegiast
14.30 vaheaeg / lõuna
15.30 EAL üldkogu koosoleku aeg, koht, päevakord, lõppdokumendi teemad
16.30 EAL liikmemaksu ja 2004.a eelarve projekti arutelu
17.30 Muud küsimused
18.00 Koosoleku lõpetamine