EAL volikogu koosolek 28.10.05

4. november 2005 /

Eesti Arstide Liidu volikogu koosolek toimus 28.oktoobril Tartus.
Alates 2006. aastast tõuseb vastavalt praegu kehtivale palgakokkuleppele arstide miinimumtunnitasu 75 kroonini. Volikogu põhiteema oli aga juba uute palgaläbirääkimiste ettevalmistused. Otsustati alustada haiglate liidu ja sotsiaalministriga läbirääkimisi 2007.-2008. a palga üle järgmise aasta jaanuaris.

Üldkogu koosolek toimub 26. novembril Tallinnas. Volikogu arutas läbi 2006.a eelarve projekti ja otsustas selle esitada kinnitamiseks üldkogule.

Kuulati ülevaadet arste diskrimineerivatest nõuetest seoses soodusretseptide väljakirjutamisega. EAL volikogu on seisukohal, et arst ei pea tööandjale hüvitama ebaõigesti välja kirjutatud soodusravimi retsepti alusel Haigekassa poolt apteegile põhjendamatult makstud summat, ja soovitab oma liikmetel sellest keelduda. Arstide Liit teeb ettepanekud seda küsimust reguleerivate õigusaktide muutmiseks.

Indrek Oro tutvustas CPME ja EPFIA ühisdeklaratsiooni arstkonna ja ravimitootjate vahelisest koostööst.