EAL üldkogu otsused

2. detsember 2007 /

Eesti Arstide Liidu üldkogu otsused 1.12.2007

1. Kinnitada EAL presidendi aruanne 2007. a tegevuse kohta ja EAL majandustegevuse
aruanne 2006. a kohta.

2. Kinnitada EAL 2008. a eelarve.
2008. a on EAL liikmemaks 99 kr kuus, ENÜsse kuuluval residendil, doktorandil 66
kr kuus, mittetöötaval liikmel 99 krooni aastas;

3. EAL tulevane president on Andrus Mäesalu, kelle volitused algavad 01.01.2009. a. ja
kestavad 3 aastat.

4. Võtta vastu avaldus Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukogu
Meditsiiniinfokeskuse toetuseks.

5. Võtta vastu üldkogu avaldus Eesti riik ei taga kodanikele põhiseaduslikku õigust
tervise kaitsele ja saata see Vabariigi Valitsusele ja Riigikogule ning levitada
massimeediavahendite kaudu.