EAL üldkogu otsused

Eesti Arstide Liidu üldkogu otsused 1.12.2007 1. Kinnitada EAL presidendi aruanne 2007. a tegevuse kohta ja EAL majandustegevuse aruanne 2006. a kohta. 2. Kinnitada EAL 2008. a eelarve. 2008. a on EAL liikmemaks 99 kr kuus, ENÜsse kuuluval residendil, doktorandil 66 kr kuus, mittetöötaval liikmel 99 krooni aastas; 3. EAL tulevane president on Andrus Mäesalu, kelle volitused algavad 01.01.2009. a. ja kestavad 3 aastat. 4. Võtta vastu avaldus Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukogu Meditsiiniinfokeskuse toetuseks. 5. Võtta vastu üldkogu avaldus Eesti riik ei taga kodanikele põhiseaduslikku õigust tervise kaitsele ja saata see Vabariigi Valitsusele ja Riigikogule ning levitada massimeediavahendite kaudu.