EAL üldkogu koosolek toimub 26. novembril Tallinnas

EAL üldkogu koosolek toimub 26.11.05 Tallinnas Keskonnaministeeriumi info- ja tehnokeskuse saalis (Rävala pst 8). Päevakord: 11.30 Osavõtjate registreerimine, kohv 12.00 Avamine 12.05 Koosoleku juhataja ja protokollija, häältelugemise komisjoni ja redaktsioonikomisjoni valimine; päevakorra kinnitamine 12.20 EAL presidendi aruanne 2005.a. tegevuse kohta. EAL majandustegevuse aruanne 2004. a. kohta. Diskussioon. Aruannete kinnitamine. 13.00 EAL 2006. a. eelarve kinnitamine ja EAL liikmemaksu suuruse määramine. 13.30 vaheaeg/lõuna 14.30 Hardo Aasmäe ettekanne Ühiskonna järjepidevusest 15.30 Sõnavõtud ja diskussioon Lõppdokumendi vastuvõtmine 16.30 Koosoleku lõpetamine Üldkogust võtab osa 200 delegaati, kes valitakse piirkonnaliitudes. Delegaadid palutakse registreerida EALs hiljemalt 21.nov.