EAL üldkogu koosolek toimub 26. novembril Tallinnas

4. november 2005 /

EAL üldkogu koosolek toimub 26.11.05 Tallinnas Keskonnaministeeriumi info- ja tehnokeskuse saalis (Rävala pst 8).

Päevakord:
11.30 Osavõtjate registreerimine, kohv
12.00 Avamine
12.05 Koosoleku juhataja ja protokollija, häältelugemise komisjoni ja
redaktsioonikomisjoni valimine; päevakorra kinnitamine
12.20 EAL presidendi aruanne 2005.a. tegevuse kohta.
EAL majandustegevuse aruanne 2004. a. kohta.
Diskussioon. Aruannete kinnitamine.
13.00 EAL 2006. a. eelarve kinnitamine ja EAL liikmemaksu suuruse
määramine.
13.30 vaheaeg/lõuna
14.30 Hardo Aasmäe ettekanne Ühiskonna järjepidevusest
15.30 Sõnavõtud ja diskussioon
Lõppdokumendi vastuvõtmine
16.30 Koosoleku lõpetamine

Üldkogust võtab osa 200 delegaati, kes valitakse piirkonnaliitudes. Delegaadid palutakse registreerida EALs hiljemalt 21.nov.