EAL üldkogu koosolek toimub 23. novembril 2002 Rakvere Teatris

Päevakorra projekt: 11.00 Avamine 11.05 Koosoleku juhataja ja protokollija ja redaktsioonikomisjoni valimine; päevakorra kinnitamine 11.20 EAL presidendi aruanne 2002.a. tegevuse kohta 11.50 EAL majandustegevuse aruanne 2001. a. kohta 12.00 Diskussioon 12.15 EAL 2003. a. eelarve kinnitamine 12.30 EAL liikmemaksu suuruse määramine 2003. a. 12.40 Vastutuskindlustus EAL liikmetele 13.00 Presidendi volituste üleandmine 13.15 vaheaeg/lõuna 14.45 Arsti vastutusest – Ants Nõmper (Advokaadibüroo Raidla & Partnerid) 15.30 Diskussioon ja sõnavõtud 16.30 Lõppdokumendi vastuvõtmine 16.55 Üldkogu otsuste kinnitamine 17.00 Lõpetamine