EAL üldkogu koosolek toimub 23. novembril 2002 Rakvere Teatris

1. november 2002 /

Päevakorra projekt:
11.00 Avamine
11.05 Koosoleku juhataja ja protokollija ja redaktsioonikomisjoni valimine;
päevakorra kinnitamine
11.20 EAL presidendi aruanne 2002.a. tegevuse kohta
11.50 EAL majandustegevuse aruanne 2001. a. kohta
12.00 Diskussioon
12.15 EAL 2003. a. eelarve kinnitamine
12.30 EAL liikmemaksu suuruse määramine 2003. a.
12.40 Vastutuskindlustus EAL liikmetele
13.00 Presidendi volituste üleandmine
13.15 vaheaeg/lõuna
14.45 Arsti vastutusest – Ants Nõmper (Advokaadibüroo Raidla & Partnerid)
15.30 Diskussioon ja sõnavõtud
16.30 Lõppdokumendi vastuvõtmine
16.55 Üldkogu otsuste kinnitamine
17.00 Lõpetamine