EAL üldkogu koosolek 4.12.04 Haapsalus

24. november 2004 /

EAL üldkogu koosolek toimub 4.detsembril algusega kell 12.00 Haapsalu Kultuurikeskuses.
Käsitletavad teemad on: tervishoiusüsteemi rahastamisega seotud probleemid tervishoiutöötajate palgakokkuleppe täitmiseks vajalike tingimuste seisukohalt, arstieetika ja EAL organisatsioonilised küsimused.

Päevakord (projekt)

11.15 Osavõtjate registreerimine, kohv

12.00 Avamine
12.05 Koosoleku juhataja ja protokollija, häältelugemise komisjoni ja
redaktsioonikomisjoni valimine; päevakorra kinnitamine
12.20 EAL presidendi aruanne 2004.a. tegevuse kohta.
EAL majandustegevuse aruanne 2003. a. kohta.
Diskussioon. Aruannete kinnitamine.
13.00 EAL 2005. a. eelarve kinnitamine ja EAL liikmemaksu suuruse
määramine 2005. a.
13.30 Kandidaatide ülesseadmine EAL presidendi valimisteks.
Valimised

14.00 vaheaeg/lõuna

15.30 Sõnavõtud ja diskussioon
Lõppdokumendi vastuvõtmine
17.30 Valimistulemuste teatamine
17.40 Üldkogu otsuste kinnitamine
17.45 Lõpetamine

Üldkogu delegaatide arv on 200, nende valimine toimub piirkondlikes liitudes. Delegaadid palutakse registreerida EAL-s hiljemalt 30.11.04.