EAL üldkogu koosolek 4.12.04 Haapsalus

EAL üldkogu koosolek toimub 4.detsembril algusega kell 12.00 Haapsalu Kultuurikeskuses. Käsitletavad teemad on: tervishoiusüsteemi rahastamisega seotud probleemid tervishoiutöötajate palgakokkuleppe täitmiseks vajalike tingimuste seisukohalt, arstieetika ja EAL organisatsioonilised küsimused. Päevakord (projekt) 11.15 Osavõtjate registreerimine, kohv 12.00 Avamine 12.05 Koosoleku juhataja ja protokollija, häältelugemise komisjoni ja redaktsioonikomisjoni valimine; päevakorra kinnitamine 12.20 EAL presidendi aruanne 2004.a. tegevuse kohta. EAL majandustegevuse aruanne 2003. a. kohta. Diskussioon. Aruannete kinnitamine. 13.00 EAL 2005. a. eelarve kinnitamine ja EAL liikmemaksu suuruse määramine 2005. a. 13.30 Kandidaatide ülesseadmine EAL presidendi valimisteks. Valimised 14.00 vaheaeg/lõuna 15.30 Sõnavõtud ja diskussioon Lõppdokumendi vastuvõtmine 17.30 Valimistulemuste teatamine 17.40 Üldkogu otsuste kinnitamine 17.45 Lõpetamine Üldkogu delegaatide arv on 200, nende valimine toimub piirkondlikes liitudes. Delegaadid palutakse registreerida EAL-s hiljemalt 30.11.04.