EAL üldkogu koosolek 13. detsembril Tallinnas

3. detsember 2008 /

Eesti Arstide Liidu üldkogu koosolek toimub laupäeval, 13. detsembril algusega kell 11 Tallinnas hotell Euroopa konverentsikeskuses.

Üldkogu päevakorras on lisaks tavapärastele aruannetele ja järgmise aasta eelarve kinnitamisele ka EAL põhikirja muutmine ja uuendatud Eesti arstieetika koodeksi vastuvõtmine. Viimased kuus aastat arstide liitu juhtinud Andres Kork annab presidendivolitused üle Andrus Mäesalule.

Üldkogu külaliseks on Eesti Haigekassa juhatuse esimees Hannes Danilov, kes räägib sellest, kuidas näeb haigekassa Eesti tervishoidu ja selle rahastamist 2009. aastal.

Arstkonna sõnum avalikkusele antakse edasi üldkogu lõppdokumendis.

Üldkogu delegaadid valitakse piirkondlike ühenduste poolt, EAL liikmetel, kes soovivad üldkogu koosolekust osa võtta, palume ühendust võtta oma piirkondliku ühenduse juhiga.