EAL üldkogu koosolek 1. detsembril Tallinnas Magdaleena haiglas

Eesti Arstide Liidu üldkogu koosolek toimub Tallinnas Magdaleena haigla saalis laupäeval, 1. detsembril algusega kell 11.00. Päevakord: 10.30 Osavõtjate registreerimine, kohv 11.00 Avamine 11.05 Koosoleku juhataja ja protokollija, häältelugemise komisjoni ja redaktsioonikomisjoni valimine; päevakorra kinnitamine 11.15 EAL presidendi aruanne 2007.a. tegevuse kohta; EAL majandustegevuse aruanne 2006. a. kohta; diskussioon; aruannete kinnitamine 12.00 EAL 2008. a. eelarve kinnitamine 12.15 EAL aumärkide üleandmine ENÜ arst-residendi stipendiumite üleandmine 12.30 Kandidaatide ülesseadmine EAL presidendi valimisteks, kandidaatide tutvustamine; valimised 13.00 lõunavaheaeg 14.00 Ettekanne aktuaalsel päevateemal Sõnavõtud ja diskussioon Lõppdokumendi vastuvõtmine 16.00 Valimistulemuste teatamine 16.15 Koosoleku lõpetamine Päeva teise poole arutelude ja lõppdokumendi sisu ning üldkogu otsused sõltuvad sellest, mis võimalused on järgmise aasta palganõude täitmiseks. Praeguse seisuga pole sotsiaalminister nõus seda teemat isegi arutama. Üldkogu delegaate registreerivad piirkondlikud liidud. Koosolekul osalema on oodatud kõik EAL liikmed, ka need, kes pole valitud hääleõigusega delegaatideks.