EAL üldkogu koosolek 1. detsembril Tallinnas Magdaleena haiglas

21. november 2007 /

Eesti Arstide Liidu üldkogu koosolek toimub Tallinnas Magdaleena haigla saalis laupäeval, 1. detsembril algusega kell 11.00.

Päevakord:

10.30 Osavõtjate registreerimine, kohv
11.00 Avamine
11.05 Koosoleku juhataja ja protokollija, häältelugemise komisjoni ja
redaktsioonikomisjoni valimine; päevakorra kinnitamine
11.15 EAL presidendi aruanne 2007.a. tegevuse kohta;
EAL majandustegevuse aruanne 2006. a. kohta;
diskussioon; aruannete kinnitamine
12.00 EAL 2008. a. eelarve kinnitamine
12.15 EAL aumärkide üleandmine
ENÜ arst-residendi stipendiumite üleandmine
12.30 Kandidaatide ülesseadmine EAL presidendi valimisteks, kandidaatide
tutvustamine; valimised
13.00 lõunavaheaeg
14.00 Ettekanne aktuaalsel päevateemal
Sõnavõtud ja diskussioon
Lõppdokumendi vastuvõtmine
16.00 Valimistulemuste teatamine
16.15 Koosoleku lõpetamine

Päeva teise poole arutelude ja lõppdokumendi sisu ning üldkogu otsused sõltuvad sellest, mis võimalused on järgmise aasta palganõude täitmiseks. Praeguse seisuga pole sotsiaalminister nõus seda teemat isegi arutama.

Üldkogu delegaate registreerivad piirkondlikud liidud. Koosolekul osalema on oodatud kõik EAL liikmed, ka need, kes pole valitud hääleõigusega delegaatideks.