EAL sai CPME täisliikmeks

4. detsember 2003 /

8. novembril k.a. toimus Viinis Euroopa Arstide Alalise Komitee (Comité Permanent des Médicins Européens, CPME) üldkoosolek, kus tähtsaima päevakorrapunktina oli arutlusel organisatsiooni viimase kahe aasta jooksul ette valmistatud laienemisprotsessi lõpuleviimine. Vastavalt põhikirjale saavad täisliikmena CPMEsse kuuluda Euroopa Liidu liikmesmaade rahvuslikud arstide liidud. Teiste Euroopa riikide arstide kutseliidud saavad osaleda organisatsiooni tegevuses assotsieerunud liikme staatuses (EAL alates 2000.a). Kümnest Euroopa Liiduga liituva riigi arstide liidust olid üldkoosolekul esindatud kaheksa (puudusid Läti ja Leedu) ja kõikide delegatsioonide esindajad andsid üldkogule nõusoleku asuda alates 1. jaanuarist 2004 CPME täisliikme seisusesse. Eesti delegatsiooni juhiks nimetati dr Indrek Oro, kes on esindanud EALi CPME koosolekutel viimaste aastate jooksul.

CPME on mõjukaim Euroopa valitsusväline arstide organisatsioon, mis esindab 1,6 miljonit arsti, ja koostöös Euroopa Liidu organitega mõjutab tervisepoliitikat kogu regioonis. CPMEs on neli töörühma: preventiivmeditsiini ja keskkonna alakomitee (esimees dr Calloc’h), koolituse, jätkuva erialase arendamise ning kvaliteediedenduse alakomitee (esimees dr Routil), tervishoiukorralduse, sotsiaalkindlustuse, terviseökonoomika ja ravimitööstuse alakomitee (esimees dr Äärimaa) ning eetika ja erialakoodeksite alakomitee (esimees dr Radziwill).