Pressiteated

EAL pöördumine õpetajate toetuseks

22. jaanuar 2024 / Eesti Arstide Liit

Austatud õpetajad!

Kui seisate iga päev klassi ees ja annate õpilastele teadmisi kogu eluks, siis ei panda seda õieti tähelegi. Häid asju märgatakse ikka alles siis, kui neid enam ei ole. Loodame, et täna algav haridustöötajate streik aitab tagada, et edaspidi ei jääks ära mitte ükski koolipäev, sest koolis pole õpetajaid.

Keegi ei taha streikida, aga õige eesmärgi nimel on seda vahel vaja. Te seisate jätkusuutliku hariduse eest ja teie nõudmised on õigustatud. Arstide liit on selle tee läbi käinud, tervisevaldkonnas annab kollektiivleping kindlustunde arstidele ja õdedele ning tagab töörahu. Kindlasti on seda vaja ka õpetajatele. Arstkond toetab õpetajaid!

Meie kõige olulisem kapital on inimkapital. Investeeringud haridusse ja tervisesse on pikaajalise kõrge tulususega nii siseriiklikult kui silmas pidades riigi rahvusvahelist konkurentsi- ja kaitsevõimet. Nende mõlema osas jääme arenenud riikide keskmisele tasemele alla.

Leiame, et olete piisavalt pingutanud ja näidanud valmisolekut kompromissideks. Ootame seda nüüd ka Eesti Vabariigi valitsuselt ja kohalikelt omavalitsustelt.

Soovime teile jõudu ja meelekindlust meie noore põlvkonna hea hariduse eest seismisel!