EAL ei poolda perearstide õiguste piiramist pisikirurgias

13. jaanuar 2011 /

2011. aasta 1. jaanuarist jõustunud Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu (TTL) muudatuse kohaselt ei võta haigekassa erinevalt senisest tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustust üle perearstide poolt eemaldatud pindmiste naha- ja aluskoe tuumorite puhul.

Eesti Arstide Liit tegi ettepaneku ülalnimetatud muudatus tühistada.

EAL on seisukohal, et haigekassa on niisugust otsust tehes liigselt piiranud perearstide autonoomiat ja muutnud väljakujunenud ravimise tava. Samuti vähendab tehtud muudatus meie arstiabisüsteemi paindlikkust. Klassikalise arstikunsti reeglite järgi teeb arst neid protseduure, milleks ta on pädev. Nahamoodustiste eemaldamine ei ole kohustuslik kõikidele perearstidele, seega võib eeldada, et perearstid, kes niisuguseid operatsioone teevad, tunnevad end selles valdkonnas kompetentsena ja ka vastutavad ravitulemuste eest.

Pindmiste naha- ja aluskoe tuumorite eemaldamise korral on patsientidele kvaliteetse ravi tagamiseks kindlasti vaja teostada ka histoloogiline uuring, mille eest haigekassa peaks tasuma sõltumata sellest, missuguse eriala arst selle tellib.