Dr Tuuliki Hion

13 mai 2013 / Eesti Arstide Liit

Pikaaegne Tartu Arstide Liidu eestseisuse liige, eestseisuse esimees aastatel 2008-2011, Eesti Arstide Liidu juhatuse liige aastatel 2008-2012.a