Dr Jaan Kelk

7. juuni 2013 / Eesti Arstide Liit

1. Tartu Arstide Liidu eestseisuses 1991-1994, juht 1992-1994
2. Osalemine TÜ Kliinikumi kujundamise aruteludes Tartu Arstide Liidu esindajana.
3. EAL maja (Pepleri 32) tagastamise faktiline kiirkorraldamine Tartu Ülikooli haldusalast.
4. “Nõiajaht” – häguse tagapõhja ja eesmärkidega alternatiivmeditsiini arutelud ja kriitika.
5. Eestluse vaimust kantud Tartu Arstide Liidu seltsielu soosimine.
6. Eesti Ühisabi Rootsis humanitaarabi korraldamine Lõuna-Eestis.