Dr Jaan Kelk

1. Tartu Arstide Liidu eestseisuses 1991-1994, juht 1992-1994 2. Osalemine TÜ Kliinikumi kujundamise aruteludes Tartu Arstide Liidu esindajana. 3. EAL maja (Pepleri 32) tagastamise faktiline kiirkorraldamine Tartu Ülikooli haldusalast. 4. “Nõiajaht” – häguse tagapõhja ja eesmärkidega alternatiivmeditsiini arutelud ja kriitika. 5. Eestluse vaimust kantud Tartu Arstide Liidu seltsielu soosimine. 6. Eesti Ühisabi Rootsis humanitaarabi korraldamine Lõuna-Eestis.