Dr Helli Kelk

 • Tartu Arstide Liidu ja Eesti Arstide Liidu asutajaliige.
 • Tartu Arstide Liidu esimeses ja teises eestseisuses sekretäri ülesannetes. Dr Kelk osales:
  • Tartu Arstide Liidu põhikirja koostamisel;
  • sümboolika väljatöötamisel ja kasutuselevõtus ;
  • arhiivi korrastamisel;
  • humanitaarabi vahendamisel (5 aasta jooksul), mis algatatud Sihtasutus Eesti Ühisabi Rootsis poolt.
 • Tartu Arstide Liidu nimel avaldanuda ajakirjanduses toetusavaldusi igat Eesti inimest puudutavale keskkonnakaitseprobleemile ja iseseisvustaotlusele (1988.a -1990.a ) .
 • Osales 1989.a Forum Medicorum Estoniae ettevalmistamisel ja läbiviimisel.