Dr Ain- Elmar Kaasik

18. mai 2013 / Eesti Arstide Liit

Sissekanne dr Kaasiku kohta Wikipedias.
Sissekanne dr Kaasiku kohta Eesti Teaduste Akadeemia kodulehel.

Lisaks eelnevale osales dr Kaasik Ühiskondliku Leppe Sihtasutuse (hilisem Eesti Koostöö Kogu) tegevuses, olles viimatinimetatu nõukogu esimees. 2013 aasta aprillini oli dr Kaasik Ravimiameti müügilubade komisjoni esimees. Selles ametis oli dr Kaasik peaaegu Ravimiameti asutamisest peale. Eesti Arstide Liidu liige on dr Kaasik selle taasasutamisest peale 1988.a. Tema sõnastas 1995.a. “Codex deontologicus medicorum” (pärines 1936.a-st) kaasajastatud versiooni, mida on praeguseks mõnevõrra täiendatud. Aumärk omistati pikaajalise arstliku, pedagoogilise ja teadustegeuvse eest.

Dr Kaasiku artikkel ajakirjas Eesti Arst pealkirjaga “Arstiabi muutuvas maailmas”.