Arstkond ootab lahendusi

19. veebruar 2007 /

Poliitikud on hakanud tegelema tervishoiu rahastamise probleemidega, mille lahendamist arstkond viimasel ajal jõuliselt on nõudnud.

Tunnustame kõiki erakondi, kes pööravad oma valimisplatvormides varasemast suuremat tähelepanu tervisele ja tervishoiule.

Esimeste konkreetsete sammudena tervishoiusüsteemi lisaraha toomiseks menetleb Riigikogu Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja Eesti Haigekassa seaduse muudatusi. Haiglate kapitalikulude katmine riigieelarvest toob ravikindlustuse eelarvesse lisavahendeid, Haigekassa jaotamata kasumi kasutuselevõtt senisest suuremas ulatuses võimaldab hästi laekuvat ravikindlustusmaksu kulutada selle peamisel eesmärgil – inimeste ravimiseks.

Samas on endiselt lõpetamata tervishoiutöötajate palgaläbirääkimised, mille alustamiseks tegid kutseliidud esimese ettepaneku täpselt aasta tagasi.

Arstid ootavad, et tervishoiu rahastamist parandavad seadusemuudatused Riigikogus sel nädalal vastu võetakse ja tervishoiutöötajate kaheaastane palgakokkulepe lähiajal alla kirjutatakse.

Eesti Arstide Liit