Arstide Täienduskoolituse Fondi stipendiumikonkurss

28. aprill 2006 /

Taotluste esitamise tähtaeg 2006. a II poolaastal toimuvateks üritusteks on 5. juuni 2006
Avaldus koos lisadokumentidega tuleb esitada Sihtasutusele Arstide Täienduskoolituse Fond kirjalikult aadressil Pepleri 32, 51010 Tartu ja e-postiga eal@arstideliit.ee