Arstide Täienduskoolituse Fondi stipendiumikonkurss

13 mai 2008 /
SA Arstide Täienduskoolituse Fond kuulutab välja stipendiumikonkursi erialaseks täienduskoolituseks 2008. a II poolaastal Taotluste esitamise tähtaeg on 30. mai 2008. Taotlus (blankett vt http://www.arstideliit.ee/et/arstide_taienduskoolituse_fond/index.html) tuleb saata e-postiga: SA Arstide Täienduskoolituse Fond eal@arstideliit.ee Eesti Arstide Liidu stipendium • Stipendiumi suurus on kuni 10 000 EEK. Stipendiumide arvu määrab sihtasutuse nõukogu. • Stipendiumi on õigus taotleda Eestis töötavatel arstidel. • Stipendium antakse erialaseks täienduskoolituseks või ümberõppeks või osavõtuks erialakongressist või -konverentsist. Eelistatud on taotlused väljaspool Eestit toimuvateks üritusteks. • Stipendiaadid on kohustatud läbitud koolituse teemadel avaldama erialast teavet sisaldava kirjutise ajakirjas Eesti Arst. • Taotlus tuleb esitada elektrooniliselt Eesti Nooremarstide Ühenduse koolitusstipendium • Stipendiumi eesmärgiks on Eestis töötavate residentide ja arstiharidusega doktorandide väliskoolituse toetamine. • Stipendiumi rahaline suurus on üldjuhul 5000 või 10 000 krooni. Stipendiumi suurust võib vajadusel muuta. • Stipendium antakse erialaseks koolituseks või osavõtuks erialakongressist või -konverentsist. • Eelistatud on taotlused osavõtuks Euroopas toimuvatest üritustest. Stipendiaat on kohustatud oma erialaga seotud teemal avaldama artikli ajakirjas Eesti Arst või Lege Artis. • Taotlus tuleb esitada elektrooniliselt