Arstide Täienduskoolituse Fondi stipendiumikonkurss

13. mai 2008 /

SA Arstide Täienduskoolituse Fond kuulutab välja stipendiumikonkursi
erialaseks täienduskoolituseks 2008. a II poolaastal

Taotluste esitamise tähtaeg on 30. mai 2008.

Taotlus (blankett vt http://www.arstideliit.ee/et/arstide_taienduskoolituse_fond/index.html) tuleb saata e-postiga:
SA Arstide Täienduskoolituse Fond eal@arstideliit.ee

Eesti Arstide Liidu stipendium
• Stipendiumi suurus on kuni 10 000 EEK. Stipendiumide arvu määrab sihtasutuse nõukogu.
• Stipendiumi on õigus taotleda Eestis töötavatel arstidel.
• Stipendium antakse erialaseks täienduskoolituseks või ümberõppeks või osavõtuks erialakongressist või -konverentsist. Eelistatud on taotlused väljaspool Eestit toimuvateks üritusteks.
• Stipendiaadid on kohustatud läbitud koolituse teemadel avaldama erialast teavet sisaldava kirjutise ajakirjas Eesti Arst.
• Taotlus tuleb esitada elektrooniliselt

Eesti Nooremarstide Ühenduse koolitusstipendium
• Stipendiumi eesmärgiks on Eestis töötavate residentide ja arstiharidusega doktorandide väliskoolituse toetamine.
• Stipendiumi rahaline suurus on üldjuhul 5000 või 10 000 krooni. Stipendiumi suurust võib vajadusel muuta.
• Stipendium antakse erialaseks koolituseks või osavõtuks erialakongressist või -konverentsist.
• Eelistatud on taotlused osavõtuks Euroopas toimuvatest üritustest. Stipendiaat on kohustatud oma erialaga seotud teemal avaldama artikli ajakirjas Eesti Arst või Lege Artis.
• Taotlus tuleb esitada elektrooniliselt