Arstide Täienduskoolituse Fondi stipendiumikonkurss

13. aprill 2009 /

SA Arstide Täienduskoolituse Fond kuulutab välja stipendiumikonkursi
erialaseks täienduskoolituseks 2009. aasta II poolaastal

Taotluste esitamise tähtaeg on 11. mai 2009.

Taotlus (blankett vt www.arstideliit.ee) tuleb esitada elektrooniliselt e-posti aadressil
eal@arstideliit.ee

Eesti Arstide Liidu stipendium

• Stipendiumi on õigus taotleda Eestis töötavatel arstidel;
• Stipendiumi suurus on kuni 10 000 EEK. Stipendiumide arvu määrab
sihtasutuse nõukogu;
• Stipendium antakse erialaseks täienduskoolituseks või ümberõppeks või
osavõtuks erialasest kongressist või konverentsist. Eelistatud on taotlused osalemiseks Euroopas toimuvatel üritustel;
• Stipendiaadid on kohustatud läbitud koolituse teemadel avaldama
erialast teavet sisaldava artikli ajakirjas Eesti Arst.

Eesti Nooremarstide Ühenduse koolitusstipendium

• Stipendiumi eesmärgiks on Eestis töötavate arst-residentide ja arstiharidusega doktorandide väliskoolituse toetamine;
• Stipendiumi suurus on kuni 10 000 krooni;
• Stipendium antakse erialaseks koolituseks või osavõtuks erialasest kongressist või konverentsist. Eelistatud on taotlused osalemiseks Euroopas toimuvatel üritustel;
• Stipendiaadid on kohustatud oma erialaga seotud teemal avaldama artikli ajakirjas Eesti Arst või Lege Artis.

Eelmisel aastal andis fond välja 22 stipendiumi kogusummas 190 000 kr. Fondi toetasid 2008. aastal Eesti Ameerika Fond, Eli Lilly, Sanofi-Aventis, Celsius Healthcare, Eesti Arstide Liit.