Arstide täienduskoolituse fondi stipendiumikonkurss

SA Arstide Täienduskoolituse Fond kuulutab välja stipendiumikonkursi erialaseks täienduskoolituseks 2010. a I poolaastal Taotluste esitamise tähtaeg on 30. november 2009. Taotlus (blankett vt www.arstideliit.ee) tuleb esitada elektrooniliselt e-posti aadressil eal@arstideliit.ee Eesti Arstide Liidu stipendium • Stipendiumi on õigus taotleda Eestis töötavatel arstidel; • Stipendiumi suurus on kuni 10 000 EEK. Stipendiumide arvu määrab sihtasutuse nõukogu; • Stipendium antakse erialaseks täienduskoolituseks või ümberõppeks või osavõtuks erialasest kongressist või konverentsist. Eelistatud on taotlused osalemiseks Euroopas toimuvatel üritustel; • Stipendiaadid on kohustatud läbitud koolituse teemadel avaldama erialast teavet sisaldava artikli ajakirjas Eesti Arst. Eesti Nooremarstide Ühenduse koolitusstipendium • Stipendiumi eesmärgiks on Eestis töötavate arst-residentide ja arstiharidusega doktorandide väliskoolituse toetamine; • Stipendiumi suurus on kuni 10 000 krooni; • Stipendium antakse erialaseks koolituseks või osavõtuks erialasest kongressist või konverentsist. Eelistatud on taotlused osalemiseks Euroopas toimuvatel üritustel; • Stipendiaadid on kohustatud oma erialaga seotud teemal avaldama artikli ajakirjas Eesti Arst või Lege Artis. MEDENT stipendium • Stipendiumi eesmärgiks on Eestis töötavate noorte (kuni 35 a) hambaarstide ja hambaarstiteaduse doktorandide väliskoolituse toetamine; • Stipendiumi suurus on kuni 10 000 krooni; • Stipendium antakse erialaseks koolituseks või osavõtuks erialasest kongressist või konverentsist. Eelistatud on taotlused osalemiseks Euroopas toimuvatel üritustel. Eesti Nooremarstide Ühenduse arst-residendi stipendium • Stipendiumi eesmärgiks on toetada väljapaistvate arst-residentide erialast arengut; • Stipendiumile saavad kandideerida kõik Eestis töötavad arst-residendid; • Välja antakse 2 stipendiumi suurusega 25000 krooni; 1 stipendium antakse kirurgilise ja 1 mittekirurgilise eriala residendile; • Stipendiumi taotlemiseks peab kandidaat esitama CV koos motivatsioonikirjaga; taotleja ei pea viitama konkreetsele koolitusüritusele vms, milleks stipendiumi kasutatakse (taotluse blanketti pole vaja täita); • Stipendiumi sponsoriks on eraisik.