Arstide täienduskoolituse fondi stipendiumikonkurss

2. november 2009 /

SA Arstide Täienduskoolituse Fond kuulutab välja stipendiumikonkursi
erialaseks täienduskoolituseks 2010. a I poolaastal

Taotluste esitamise tähtaeg on 30. november 2009.

Taotlus (blankett vt www.arstideliit.ee) tuleb esitada elektrooniliselt e-posti aadressil
eal@arstideliit.ee

Eesti Arstide Liidu stipendium
• Stipendiumi on õigus taotleda Eestis töötavatel arstidel;
• Stipendiumi suurus on kuni 10 000 EEK. Stipendiumide arvu määrab sihtasutuse nõukogu;
• Stipendium antakse erialaseks täienduskoolituseks või ümberõppeks või osavõtuks erialasest kongressist või konverentsist. Eelistatud on taotlused osalemiseks Euroopas toimuvatel üritustel;
• Stipendiaadid on kohustatud läbitud koolituse teemadel avaldama erialast teavet sisaldava artikli ajakirjas Eesti Arst.

Eesti Nooremarstide Ühenduse koolitusstipendium
• Stipendiumi eesmärgiks on Eestis töötavate arst-residentide ja arstiharidusega doktorandide väliskoolituse toetamine;
• Stipendiumi suurus on kuni 10 000 krooni;
• Stipendium antakse erialaseks koolituseks või osavõtuks erialasest kongressist või konverentsist. Eelistatud on taotlused osalemiseks Euroopas toimuvatel üritustel;
• Stipendiaadid on kohustatud oma erialaga seotud teemal avaldama artikli ajakirjas Eesti Arst või Lege Artis.

MEDENT stipendium
• Stipendiumi eesmärgiks on Eestis töötavate noorte (kuni 35 a) hambaarstide ja hambaarstiteaduse doktorandide väliskoolituse toetamine;
• Stipendiumi suurus on kuni 10 000 krooni;
• Stipendium antakse erialaseks koolituseks või osavõtuks erialasest kongressist või konverentsist. Eelistatud on taotlused osalemiseks Euroopas toimuvatel üritustel.

Eesti Nooremarstide Ühenduse arst-residendi stipendium
• Stipendiumi eesmärgiks on toetada väljapaistvate arst-residentide erialast arengut;
• Stipendiumile saavad kandideerida kõik Eestis töötavad arst-residendid;
• Välja antakse 2 stipendiumi suurusega 25000 krooni; 1 stipendium antakse kirurgilise ja 1 mittekirurgilise eriala residendile;
• Stipendiumi taotlemiseks peab kandidaat esitama CV koos motivatsioonikirjaga; taotleja ei pea viitama konkreetsele koolitusüritusele vms, milleks stipendiumi kasutatakse (taotluse blanketti pole vaja täita);
• Stipendiumi sponsoriks on eraisik.