Arstide Täienduskoolituse Fondi stipendiumikonkurss 2006.a I poolaasta üritusteks

10. oktoober 2005 /

SA Arstide Täienduskoolituse Fond kuulutab välja stipendiumikonkursi
Taotluste esitamise tähtaeg 2006. a I poolaastal toimuvateks üritusteks on 10. november 2005

Arstide Täienduskoolituse Fondi stipendium

Stipendiumi suurus on kuni 10 000 EEK. Stipendiumide arvu määrab sihtasutuse nõukogu.
Stipendiumi on õigus taotleda Eestis töötavatel arstidel.
Stipendium antakse erialaseks täienduskoolituseks või ümberõppeks või osavõtuks erialakongressist või -konverentsist. Eelistatud on taotlused väljaspool Eestit toimuvateks üritusteks.
Stipendiaadid on kohustatud läbitud koolituse teemadel avaldama erialast teavet sisaldava kirjutise ajakirjas Eesti Arst.
Stipendiumid määrab SA Arstide Täienduskoolituse Fond nõukogu.
Taotlemisel tuleb esitada:
•avaldus koos kulutuste eelarvega (blankett )
•koolitusürituse programm
•taotleja CV
•erialaseltsi soovitus
•tööandja soovitus

Avaldus koos lisadokumentidega tuleb esitada Sihtasutusele Arstide Täienduskoolituse Fond kirjalikult aadressil Pepleri 32, 51010 Tartu ja e-postiga eal@arstideliit.ee

Eesti Nooremarstide Ühenduse koolitusstipendium

Stipendiumi eesmärgiks on Eestis töötavate internide, residentide ja arstiharidusega doktorandide väliskoolituse toetamine.
Stipendiumi rahaline suurus on üldjuhul 5000 või 10 000 krooni. Stipendiumi suurust võib vajadusel muuta.
Stipendium antakse erialaseks koolituseks või osavõtuks erialakongressist või -konverentsist.
Eelistatud on taotlused osavõtuks Euroopas toimuvatest üritustest. Stipendiaat on kohustatud oma erialaga seotud teemal avaldama artikli ajakirjas Eesti Arst või Lege Artis.
Taotlemisel tuleb esitada:
•avaldus koos kulutuste eelarvega (blankett )
•koolitusürituse programm
•taotleja CV
•vabas vormis põhjendus antud koolituse olulisusest taotlejale

Avaldus koos lisadokumentidega esitada Sihtasutusele Arstide Täienduskoolituse Fond aadressil Pepleri 32, 51010 Tartu, märkides ümbrikule „ENÜ koolitusstipendium“, ja e-postiga eal@arstideliit.ee

Palume stipendiumi taotlemisel täpselt täita ülaltoodud nõudeid ja esitada dokumendid nii kirjalikult kui ka elektroonilisel kujul. Puudulikult esitatud taotlusi ei arvestata.