Arstide Täienduskoolituse Fondi stipendiumikonkurss

9. november 2010 /

SA Arstide Täienduskoolituse Fond kuulutab välja stipendiumikonkursi
erialaseks täienduskoolituseks 2011. aasta I poolaastal

Taotluste esitamise tähtaeg on 30. november 2010.

Taotlus (blankett vt www.arstideliit.ee) tuleb esitada elektrooniliselt e-posti aadressil
eal@arstideliit.ee

Eesti Arstide Liidu stipendium
• Stipendiumi on õigus taotleda Eestis töötavatel arstidel;
• Stipendiumi suurus on kuni 10 000 EEK. Stipendiumide arvu määrab
sihtasutuse nõukogu;
• Stipendium antakse erialaseks täienduskoolituseks või ümberõppeks või
osavõtuks erialasest kongressist või konverentsist. Eelistatud on taotlused osalemiseks Euroopas toimuvatel üritustel;
• Stipendiaadid on kohustatud läbitud koolituse teemadel avaldama
erialast teavet sisaldava artikli ajakirjas Eesti Arst.

Eesti Nooremarstide Ühenduse koolitusstipendium
• Stipendiumi eesmärgiks on Eestis töötavate arst-residentide ja arstiharidusega doktorandide väliskoolituse toetamine;
• Stipendiumi suurus on kuni 10 000 krooni;
• Stipendium antakse erialaseks koolituseks või osavõtuks erialasest kongressist või konverentsist. Eelistatud on taotlused osalemiseks Euroopas toimuvatel üritustel;
• Stipendiaadid on kohustatud oma erialaga seotud teemal avaldama artikli ajakirjas Eesti Arst.

Fondi on 2010. aastal toetanud Sanofi-Aventis Estonia ja Eesti Arstide Liit.