Arstide Täienduskoolituse Fondi stipendiumikonkurss

SA Arstide Täienduskoolituse Fond kuulutab välja stipendiumikonkursi erialaseks täienduskoolituseks 2011. aasta I poolaastal Taotluste esitamise tähtaeg on 30. november 2010. Taotlus (blankett vt www.arstideliit.ee) tuleb esitada elektrooniliselt e-posti aadressil eal@arstideliit.ee Eesti Arstide Liidu stipendium • Stipendiumi on õigus taotleda Eestis töötavatel arstidel; • Stipendiumi suurus on kuni 10 000 EEK. Stipendiumide arvu määrab sihtasutuse nõukogu; • Stipendium antakse erialaseks täienduskoolituseks või ümberõppeks või osavõtuks erialasest kongressist või konverentsist. Eelistatud on taotlused osalemiseks Euroopas toimuvatel üritustel; • Stipendiaadid on kohustatud läbitud koolituse teemadel avaldama erialast teavet sisaldava artikli ajakirjas Eesti Arst. Eesti Nooremarstide Ühenduse koolitusstipendium • Stipendiumi eesmärgiks on Eestis töötavate arst-residentide ja arstiharidusega doktorandide väliskoolituse toetamine; • Stipendiumi suurus on kuni 10 000 krooni; • Stipendium antakse erialaseks koolituseks või osavõtuks erialasest kongressist või konverentsist. Eelistatud on taotlused osalemiseks Euroopas toimuvatel üritustel; • Stipendiaadid on kohustatud oma erialaga seotud teemal avaldama artikli ajakirjas Eesti Arst. Fondi on 2010. aastal toetanud Sanofi-Aventis Estonia ja Eesti Arstide Liit.