Arstide Täienduskoolituse Fondi stipendiumikonkurss

SA Arstide Täienduskoolituse Fond kuulutab välja stipendiumikonkursi
erialaseks täienduskoolituseks 2011. aasta II poolaastal

Taotluste esitamise tähtaeg on 25. mai 2011.

Taotlus (blankett vt www.arstideliit.ee) tuleb esitada elektrooniliselt e-posti aadressil
eal@arstideliit.ee

Eesti Arstide Liidu stipendium
• Stipendiumi on õigus taotleda Eestis töötavatel arstidel;
• Stipendiumi suurus on kuni 600 eurot. Stipendiumide arvu määrab
sihtasutuse nõukogu;
• Stipendium antakse erialaseks täienduskoolituseks või ümberõppeks või
osavõtuks erialasest kongressist või konverentsist. Eelistatud on taotlused osalemiseks Euroopas toimuvatel üritustel;
• Stipendiaadid on kohustatud läbitud koolituse teemadel avaldama
erialast teavet sisaldava artikli ajakirjas Eesti Arst.

Eesti Nooremarstide Ühenduse koolitusstipendium
• Stipendiumi eesmärgiks on Eestis töötavate arst-residentide ja arstiharidusega doktorandide väliskoolituse toetamine;
• Stipendiumi suurus on kuni 600 eurot;
• Stipendium antakse erialaseks koolituseks või osavõtuks erialasest kongressist või konverentsist. Eelistatud on taotlused osalemiseks Euroopas toimuvatel üritustel;
• Stipendiaadid on kohustatud oma erialaga seotud teemal avaldama artikli ajakirjas Eesti Arst.

Fondi on 2010. aastal toetanud Sanofi-Aventis Estonia ja Eesti Arstide Liit.