Arstide Täienduskoolituse Fondi stipendiumid jagatud

2. juuli 2003 /

Arstide Täienduskoolituse Fondi stipendiumikonkursile esitati kuus taotlust, mis võrreldes eelmise korraga on küll kindel edasiminek, kuid kahtlemata ootame edaspidi suuremat konkurentsi.

Fondi nõukogu otsustas välja anda 5 stipendiumi kogusummas 30 000 krooni:

Eda-Ann Värimäe, SA TÜK Kirurgiakliiniku lastekirurg – 8000 krooni osavõtuks Euroopa Põletuse Assotsiatsiooni X Kongressist Bergenis 10.-13.09.2003 (posterettekanne);

Kuldar Kaljurand, SA TÜK Silmakliiniku silmaarst – 7000 krooni silmakirurgia alaseks koolituseks Turu Ülikooli Silmakliinikus 2003.a sügissemestril;

Tanel Laisaar, SA TÜK Kardiovaskulaar- ja torakaalkirurgia kliiniku vanemarst-õppejõud – 7000 krooni
osavõtuks seminarist Third International Workshop on Surgical Exploration of the Mediastinum and Systematic Nodal Dissection Barcelonas 26.-28.11.2003;

Varje-Riin Tuulik Leisi, Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsioonikeskuse taastusarst – 4000 krooni
osavõtuks Nordic Medical Society of Paraplegia konverentsist Helsingis 6.-7.09.2003;

Piret Härma, SA TÜK sisekliinik, sisehaiguste resident – 4000 krooni osavõtuks Euroopa Sisehaiguste Kongressist Berliinis 10.-12.09 2003.

Koostöös Eesti Nooremarstide Ühendusega toimus seekord veel teinegi konkurss. Residentidele ja doktorantidele mõeldud ENÜ koolitusstipendiumi taotlejaid oli kokku 9, stipendiaadi valimisel arvestas nõukogu ENÜ stipendiumikomisjoni (Indrek Hanso, Mati Merila, Vallo Volke) soovitust.

Eesti Nooremarstide Ühenduse koolitusstipendium 5000 krooni määrati TÜK Sisekliiniku residendile Helen Ilumetsale osavõtuks Euroopa Sisehaiguste Kongressist Berliinis 10.-12.09.2003

Fond tänab oma rahastajaid Eesti Arsti OÜ, Eesti Arstide Liitu, OÜ Lege Artis.