Arstide Täienduskoolituse Fondi stipendiaadid mais 2007

Eesti Arstide Liidu stipendium 8000 kr – Ene Essenson, SA TÜK Psühhiaatriakliinik/lastekliinik, lastepsühhiaater; Rahvusvaheline Euroopa Lastepsühhiaatria ja lastepsühhiaatria siduserialade 13. Kongress (13th ESCAP International Congress), 25-29.08.07. Firenzes, Itaalias 8000 kr – Janika Kõrv, SA TÜK närvikliinik, neuroloog; Põhjamaade Insuldikonverents 12.-15.09.07 Aarhus, Taani (ettekanne) 8000 kr – Ann Paal, SA Tallinna Lastehaigla, lastekirurg; Saksamaa seljaajusonga ja vesipeahaigete seltside koolituspäevad neuraaltoru defektiga haigete häiretest 29.11-01.12.07 Saksamaal Fuldas 8000 kr – Ann Tamm, SA TÜK spordimeditsiini ja taastusravi kliinik, taastusraviarst; Euroopa Rehabilitastsiooni Teadusliku Ühingu 9. Kongress 26.-29.08.2007 Budapestis (ettekanne) 8000 kr – Silvi-Miralda Vanatoa, Pärnu, psühhiaater Maailma Psühhiaatrite Assotsiatsiooni Kongress 28.11 – 02.12.2007 Melbourne, Austraalia Eesti Nooremarstide Ühenduse koolitusstipendium 8000 kr – Riste Saat, TÜ radioloogia eriala resident; ESHNR Rahvusvaheline Pea ja Kaela Radioloogia Konverents 2007. a septembris Oslos 8000 kr – Kai Muru, SA TÜK Ühendlabor, TÜ ÜMPI, pediaater, meditsiinigeneetika resident; 1 kuuline koolitus Helsingi Ülikoolis ning Väestöliitto meditsiinigeneetika osakonnas 8000 kr – Maigi Eisen, TÜ nahahaiguste kliinik, teadur Second World Congress on Work-Related and Environmental Allergy WOREAL and Sixth International Symposium on Irritant Contact Dermatitis ISICD. 8000 kr – Seren Kivi, SA TÜK Sisekliinik, gastroenteroloogia eriala resident; 15. Euroopa Gastroenteroloogide Nädal 27.-31. november 2007 Pariisis 3000 kr – Jana Merisalu, OÜ Maarjavälja Perearstid, peremeditsiini resident; 6th Baltic Conference of Family Medicine 6.-8.-septembril 2007 Leedus MEDENT stipendium 10 000 kr – Ene-Renate Pähkla, TÜ stomatoloogia kliinik, assistent; hambaarst, doktorant; Euroopa Osseointegratsiooni Assotsiatsiooni aastakonverents, 25.-27.10.2007 Barcelonas Stipendiumid määras SA Arstide Täienduskoolituse Fondi nõukogu 30. mail 2007. a.