Arstide Täienduskoolituse Fondi stipendiaadid mais 2007

30. mai 2007 /

Eesti Arstide Liidu stipendium

8000 kr – Ene Essenson, SA TÜK Psühhiaatriakliinik/lastekliinik, lastepsühhiaater;
Rahvusvaheline Euroopa Lastepsühhiaatria ja lastepsühhiaatria siduserialade 13. Kongress (13th ESCAP International Congress), 25-29.08.07. Firenzes, Itaalias

8000 kr – Janika Kõrv, SA TÜK närvikliinik, neuroloog;
Põhjamaade Insuldikonverents 12.-15.09.07 Aarhus, Taani (ettekanne)

8000 kr – Ann Paal, SA Tallinna Lastehaigla, lastekirurg;
Saksamaa seljaajusonga ja vesipeahaigete seltside koolituspäevad neuraaltoru defektiga haigete häiretest 29.11-01.12.07 Saksamaal Fuldas

8000 kr – Ann Tamm, SA TÜK spordimeditsiini ja taastusravi kliinik, taastusraviarst;
Euroopa Rehabilitastsiooni Teadusliku Ühingu 9. Kongress 26.-29.08.2007 Budapestis (ettekanne)

8000 kr – Silvi-Miralda Vanatoa, Pärnu, psühhiaater
Maailma Psühhiaatrite Assotsiatsiooni Kongress 28.11 – 02.12.2007 Melbourne, Austraalia

Eesti Nooremarstide Ühenduse koolitusstipendium

8000 kr – Riste Saat, TÜ radioloogia eriala resident;
ESHNR Rahvusvaheline Pea ja Kaela Radioloogia Konverents 2007. a septembris Oslos

8000 kr – Kai Muru, SA TÜK Ühendlabor, TÜ ÜMPI, pediaater, meditsiinigeneetika resident;
1 kuuline koolitus Helsingi Ülikoolis ning Väestöliitto meditsiinigeneetika osakonnas

8000 kr – Maigi Eisen, TÜ nahahaiguste kliinik, teadur
Second World Congress on Work-Related and Environmental Allergy WOREAL and Sixth International Symposium on Irritant Contact Dermatitis ISICD.

8000 kr – Seren Kivi, SA TÜK Sisekliinik, gastroenteroloogia eriala resident;
15. Euroopa Gastroenteroloogide Nädal 27.-31. november 2007 Pariisis

3000 kr – Jana Merisalu, OÜ Maarjavälja Perearstid, peremeditsiini resident;
6th Baltic Conference of Family Medicine 6.-8.-septembril 2007 Leedus

MEDENT stipendium

10 000 kr – Ene-Renate Pähkla, TÜ stomatoloogia kliinik, assistent; hambaarst, doktorant;
Euroopa Osseointegratsiooni Assotsiatsiooni aastakonverents, 25.-27.10.2007 Barcelonas

Stipendiumid määras SA Arstide Täienduskoolituse Fondi nõukogu 30. mail 2007. a.