Arstide täienduskoolituse fondi maksusoodustus jääb alles

10. mai 2011 /

Maksu- ja Tolliamet (MTA) tunnistas kehtetuks otsuse SA Arstide Täienduskoolituse Fond tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirjast kustutamise kohta.

MTA on seisukohal, et otsuses ei ole välja toodud ühtegi tõendit ega asjaolu, mille kohaselt arstide täienduskoolituse fond ei vasta tulumaksusoodustusega nimekirja kuulumise nõuetele, seega on otsus motiveerimata.

Fond vaidlustas Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse märtsis tehtud otsuse tulumaksusoodustuse äravõtmise kohta ja see vaie rahuldati. Seega on praeguse otsuse järgi fondile tehtavad annetused seadusega ettenähtud ulatuses ja fondist väljamakstavad stipendiumid endiselt tulumaksuvabad.