Arstide Täienduskoolituse Fondi ja ENÜ stipendiumikonkurss

5. mai 2003 /

SA Arstide Täienduskoolituse Fond stipendiumikonkurss

Stipendiumi suurus on kuni 10 000 EEK. Stipendiumide arvu määrab sihtasutuse nõukogu.
Stipendiumi on õigus taotleda Eestis töötavatel arstidel.
Stipendium antakse erialaseks täienduskoolituseks või ümberõppeks või osavõtuks erialakongressist või -konverentsist 2003. a. teisel poolaastal. Eelistatud on taotlused väljaspool Eestit toimuvateks üritusteks.
Stipendiaadid on kohustatud läbitud koolituse teemadel avaldama erialast teavet sisaldava kirjutise ajakirjas Eesti Arst.
Taotlused tuleb esitada Sihtasutusele Arstide Täienduskoolituse Fond kirjalikult aadressil Pepleri 32, 51010 Tartu hiljemalt 20. juunil 2003. a kell 12.00.
Stipendiumid määrab SA Arstide Täienduskoolituse Fond nõukogu.
Taotlusele tuleb lisada:
• koolitusürituse programm
• kulutuste eelarve
• taotleja CV
• erialaseltsi soovitus
• tööandja soovitus
Täpsem info ja taotluse vorm: Eesti Arstide Liit, tel/faks 07 420 429, eal@arstideliit.ee või www.arstideliit.ee

Eesti Nooremarstide Ühenduse koolitusstipendium

Stipendiumi eesmärgiks on Eestis töötavate internide, residentide ja arstiharidusega doktorandide väliskoolituse toetamine.
Stipendiumi rahaline suurus on üldjuhul 5000 või 10 000 krooni. Stipendiumi suurust võib vajadusel muuta.
Stipendium antakse erialaseks koolituseks või osavõtuks erialakongressist või –konverentsist.
Eelistatud on taotlused osavõtuks Euroopas toimuvatest üritustest. Stipendiaat on kohustatud oma erialaga seotud teemal avaldama artikli ajakirjas Eesti Arst või Lege Artis.
Taotlusele lisada:
• koolitusürituse programm
• kulutuste eelarve
• taotleja CV
• vabas vormis põhjendus antud koolituse olulisusest taotlejale

Taotlused esitada 20. juuniks 2003. Sihtasutusele Arstide Täienduskoolituse Fond aadressil Pepleri 32, 51010 Tartu, märkides ümbrikule „ENÜ koolitusstipendium“.