Arstide Täienduskoolituse Fond jagas stipendiume

22. juuni 2011 /

Fondi nõukogu otsustas anda erialaseks täienduskoolituseks 8 stipendiumi, neist kolm arst-residentidele. Stipendiumide kogusumma on 3600 eurot.

Eesti Arstide Liidu stipendiumi saavad anestesioloog Peeter Tähepõld, dermatoveneroloog Ene Pärna ja kardioloog Külliki Karu Tartu Ülikooli Kliinikumist, Adeli Eesti taastusraviarst Varje-Riin Tuulik Leisi ning Medicumi gastroenteroloog Evi Soomeri.

Eesti Nooremarstide Ühingu stipendiaadid on kardioloogia resident Malle Helmdorf, ortopeedia resident Laura Villemson ja laborimeditsiini resident Liina Vassil.

Oma tegevuse algusest peale on fond kuulunud tulumaksusoodustusega ühingute ja sihtasutuste hulka ning stipendiumid on olnud tulumaksuvabad. Nüüd tegutseb rahandusministeerium sihikindlalt selle nimel, et hakata arstide koolitusrahalt tulumaksu koguma. Maksu- ja tolliamet tühistas küll ühe fondilt tulumaksusoodustuse äravõtmise otsuse, kuid tegi kohe uue, leides, et arstide koolituse toetamine ei too üldsusele kasu.

Sihtasutuse Arstide Täienduskoolituse Fond asutas Eesti Arstide Liit 2001. aastal. Arstide rahvusvahelistel täienduskoolitustel osalemist on aastatel 2003 – 2010 rahastatud 156 stipendiumiga, kogusummas 1,3 miljonit krooni. Sel ja eelmisel aastal on fondi toetanud Sanofi-Aventis Estonia ja Eesti Arstide Liit.