Kollektiivlepingu seadus

Arstide, õpetajate ja EAKL esindajad arutasid streigiseaduse eelnõu

18. detsember 2013 / Eesti Arstide Liit

Arstide, õpetajate ja EAKL esindajad arutasid streigiseaduse eelnõu.