Arstide liit taastas oma iseseisvuse varem kui Eesti riik

11. juuni 2008 /

Täna on Eesti Arstide Liidu tegevuse taastamise 20. aastapäev.

Eesti Arstideseltside Liit asutati 28. veebruaril 1921. a ja likvideeriti 1940. a sügisel kui ühiskonnaohtlik organisatsioon. 11. juunil 1988 tuli Tallinnas kokku Eesti Arstide Liidu esimene üldkogu, kes taastas liidu tegevuse.

„Arstide liit osales aktiivselt Eesti iseseisvuse taastamises ja tervishoiusüsteemi uuendamises.
Täna on arstide liidu peamised sihid tervishoiu rahastamise suurendamine ja arsti elukutse väärtustamine,“ ütles EAL president Andres Kork, kes 20 aastat tagasi oli üks liidu taaselustamise eestvedajaid.

Eesti Arstide Liit tähistab oma aastapäeva 13. juunil Tartus.
Kell 16 koguneme Toomemäele Vana Anatoomikumi ette, kus Tartu ja Tallinna Arstide Liidu esindajad teevad väikese mõtterännaku ajas tagasi. Rongkäigus läheme ülikooli aulasse, kus kell 17 algab pidulik koosolek. Aastapäevakõne peab arstide liidu president. Esineb Tartu Ülikooli Kammerkoor ja antakse üle EAL aumärgid. Õhtu jätkub Athena keskuses.

Eesti Arstide Liit on arstide kutseliit ja ametiühing, mille eesmärgid on rahva tervise kaitse, tervishoiupoliitika kujundamine ja meditsiinikultuuri edendamine ning oma liikmete kutsehuvide esindamine. Arstide liidus on 2776 liiget.