Arstide liit nõuab seaduserikkumise lõpetamist Lääne-Tallinna Keskhaiglas

26. märts 2011 /

Arstide liit pöördus Tallinna linnavõimude poole, et lõpetataks seaduserikkumine ja ametiühingu tegevuse takistamine Lääne-Tallinna Keskhaiglas.

Lääne-Tallinna Keskhaigla juhatuse esimees Boris Kirt ähvardab lõpetada töölepingu arstide liidu usaldusisiku, tunnustatud kardioloogiga, süüdistades teda konfidentsiaalsete andmete avaldamises ajakirjanduses ja haigla maine kahjustamises.

Süüdistused on alusetud ja tööandja tegevus otseses vastuolus usaldusisiku tegevust reguleerivate seadustega.

Lääne-Tallinna Keskhaiglas pole see esimene katse töötajate esindajast vabaneda. 2009. aastal koondati kirurgiakliiniku juhataja, arstide liidu eestseisuse liige, hoolimata Tööinspektsiooni seisukohast ja arstide liidu korduvatest pöördumistest nii Lääne-Tallinna Keskhaigla juhatuse kui nõukogu poole, et koondamine on seadusevastane. Kohus tunnistas töölepingu ülesütlemise kehtetuks. Ebaseaduslikele koondamistele ja kohtuvaidlustele on haigla juhatus kulutanud ligi 1,5 miljonit krooni, patsientide raviraha. Arstkonna esindajana leiab arstide liit, et juhatuse seadusevastase tegevuse kulusid ei tohi katta haigla eelarvest ja linnavalitsus peaks need vastutavatelt isikutelt sisse nõudma.

2010. aastal karistas Tööinspektsioon väärteokorras Lääne-Tallinna Keskhaigla juhatust ametiühingu seaduse ja töötajate usaldusisiku seaduse rikkumise eest rahatrahviga, kuid sellele vaatamata kestavad seaduserikkumised edasi.

Arstide liit peab lubamatuks Lääne-Tallinna Keskhaigla juhatuse esimehe Boris Kirdi käitumist, kes takistab arstide liidu kui ametiühingu tegevust ja ründab otseselt töötajate esindajaid. Arstkond tahaks uskuda, et haigla meditsiini- ja töötajavaenulik seadusi eirav juhtimine, mis pingestab ravikeskkonda ja kahjustab patsientide huve, ei ole Keskerakonna poliitika. Tallinna linnavõimud peaksid kaaluma, kas korduvalt seadusi rikkunud isik on sobiv Lääne-Tallinna Keskhaigla juhi kohale.

Kuna Lääne-Tallinna Keskhaigla nõukogu esimees Merike Martinson, kes abilinnapeana kureerib kogu Tallinna tervishoidu, ei ole arstide liidu varasemaid pöördumisi arvestanud ja olukord haiglas pole paranenud, ootab arstide liit vastust haigla omaniku esindajatelt, Tallinna linnavolikogu esimehelt Toomas Vitsutilt ja linnapea Edgar Savisaarelt.