Arstide liit nõuab retseptiärikatelt arstina töötamise õiguse äravõtmist

4. märts 2009 /

Eesti Arstide Liit pöördus Tervishoiuameti poole, et psühhotroopsete ainete retsepte ebaseaduslikult välja kirjutanud arstide erialane tegevus keelustataks.

Retseptiäri jõudis avalikkuse ette juba paar aastat tagasi. Arstide liidu eetikakomitee hinnangu järgi rikkusid sellega tegelnud arstid tõsiselt arstieetika põhimõtteid ja Eesti Arstide Liit heitis ühe neist oma liikmete hulgast välja, teised retseptiäriga seotud arstid ei ole arstide liitu kuulunud. Eelmisel nädalal aga näidati nii Eesti kui Soome riigitelevisioonis, kuidas samad arstid väljastavad endiselt soome narkomaanidele psühhotroopsete ainete retsepte.

Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse kohaselt võib Tervishoiuamet keelata tervishoiutöötaja erialase tegevuse, peatades tema registreeringu tervishoiutöötajate registris. Arstide liit küsis Tervishoiuametilt, miks ei ole ebaseaduslikult retsepte välja kirjutanud arstide registreeringut seni peatatud ja millal seda tehakse.

Sotsiaalministeeriumile tegi Eesti Arstide Liit ettepaneku algatada kiiresti vajalikud seadusemuudatused, et edaspidi oleks võimalik efektiivsemalt kontrollida retseptide väljakirjutamist ja niisuguseid rikkumisi takistada. Muu hulgas tuleks seada piirangud narkootiliste ainete retseptide väljastamisele haigekassast.

Kahtlemata on niisugune arstieetikat rikkuv tegevus erand, mitte reegel, kuid Eesti riigi suutmatus seda lõpetada võib tõsiselt kahjustada nii arstkonna kui kogu meie tervishoiusüsteemi mainet.