Arstide Liidu volikogu otsused 19.10.2007

22. oktoober 2007 /

Eesti Arstide Liidu volikogu koosolek toimus 19. oktoobril Tartus. Volikogu tähtsamad diskussiooniteemad olid EAL järgmise aasta eelarve, arstide 2007. ja 2008. a miinimumtunnitasudega seotud küsimused, arstkonna seisukohad alkoholipoliitika ja tervise infosüsteemi kohta.

Volikogu otsustas:

1. Esitada EAL 2008. a eelarve projekt kinnitamiseks üldkogule. Teha üldkogule ettepanek kehtestada alates 1.01.2008 mittetöötava EAL liikme liikmemaksuks aastas eelarveaastale eelnenud aastal kehtinud arsti miinimumtunnitasu (2008. a 99 krooni).

2. Eesti Arstide Liit jääb kevadel esitatud nõudmise juurde kehtestada alates 1. jaanuarist 2008 arstide miinimumtunnitasuks 128 krooni.
Läbirääkimised ja lepitusmenetlus 2008. aasta miinimumtunnitasu üle lõppesid palgakokkuleppeta, seega ei ole EAL-l töörahu pidamise kohustust. Volikogu annab eestseisusele volituse pidada konsultatsioone Sotsiaalministeeriumi ja Eesti Haigekassaga, et anda neile võimalus arstide nõudmised täita ja töörahu säilitada.

3. Eesti Arstide Liit teeb avalduse riikliku alkoholipoliitika kohta.