Arstide liidu üldkogu otsused

25 november 2019 / Eesti Arstide Liit

EAL üldkogu koosolekul 23.novembril Tartus osales 200 delegaati. Üldkogu kinnitas lõppeva aasta tegevuse aruande ja eelmise aasta eelarve täitmise aruande, 2020.a eelarve ja liikmemaksud. Võeti vastu põhikirja muudatused, millega anti liikmetele võimalus kuuluda EALi ka piirkondlikku ühendusse kuulumata, piirati üldkogus volituse alusel esindatavate liikmete arvu kolmele, täpsustati majandusaasta aruande kinnitamist.

Dr Jaan Sütt valiti Eesti Arstide Liidu presidendiks aastateks 2021–2023.

Volikogu aastateks 2020–2022 kinnitati järgmises koosseisus: eestseisuse liikmed: Jaan Sütt, Lembi Aug, Pille Andresson, Neve Vendt, Elinor Õunap, Karmen Joller, Vivika Adamson, Kristjan Martin Kasterpalu, Tiit Kivistik, Indrek Oro, Toomas Tamm, Neeme Tõnisson, Marta Velgan;
piirkondlike ühenduste delegeeritud liikmed: Jaanus Ellermaa, Ülle Uustalu, Lembi Põlder, Kairit Joost (Tallinn), Anne Kirss, Tiia Voor, Vallo Volke (Tartu), Eva Antsov, Helen Reim, Mann Randaru (ENÜ), Andri Meriloo (Läänemaa), Ave Aava (Pärnu), Sirje Kõiv (Põlva), Tiidrek Koemets (Viljandi), Valli Ramm (Valga), Lia Prigoda (Hiiumaa), Karl Väärt (EASR), Ann Leen Mahhov(EAÜS);
valitud liikmed: Külli Kõlvald, Anu Ilp, Kaja Pärtma, Reet Raukas, Toomas Kariis, Peeter Mardna, Andres Lehtmets, Andres Kork, Maarja Hallik, Kadri Margus.

Üldkogu arutas järgmisel aastal algavate kollektiivlepingu läbirääkimiste ettevalmistusi ja arstide nõudmisi.

Dr Andres Ellamaale anti tänukiri pikaaegse töö eest arstide liidus.

Sotsiaalminister Tanel Kiik rääkis kavas olevatest muudatustest tervishoiusüsteemis järgmisel kolmel aastal.

Vaata ka “Eesti Arstide Liidu üldkogu avaldus”