Arstide liidu avalik pöördumine Vabariigi Valitsuse poole

Eesti arstid soovivad abistada Gruusia relvakonfliktis kannatanuid Arstide liidu avalik pöördumine Vabariigi Valitsuse poole Eesti arstkond tunneb sügavat muret olukorra pärast Gruusias ja soovib aidata sõjategevuse tõttu kannatanud tsiviilelanikke. Teeme Vabariigi Valitsusele ettepaneku, et kannatanutele pakutaks võimalust saada ravi ja järelravi Eestis. Arstid on valmis tegema ületunnitööd ja vajaduse korral töötama ka vabatahtlikena, et arstiabi kättesaadavus Eesti patsientidele ei halveneks. Arstide liit saab kaasa aidata ka ravi korraldamisel.