Arstid toetavad päästjate nõudmisi

9. detsember 2010 /

Eesti Arstide Liit avaldab toetust päästetöötajatele, kes nõuavad seadustele vastavat töötasu.

Päästeteenistus on turvalisuse jaoks väga oluline ja valitsus peab võimaldama päästjatele vastuvõetava töökorralduse ja palga, et õnnetuste korral oleks tagatud kiire ja kvalifitseeritud abi.

Majanduskriisist tingitud kärbete eelne olukord tuleb esmajärjekorras taastada inimestele kõige tähtsamates valdkondades – päästeteenistuses, korrakaitses, tervishoius, sotsiaalhoolduses ja hariduses. Kokkuhoid päästetöötajate arvel on riskimine inimeste elu, tervise ja varaga.