Arstid peavad õigeks alkoholi tarvitamise piiramist

24. oktoober 2007 /

Arstkond peab alkoholi liigtarvitamist Eestis väga tõsiseks probleemiks. Eesti on alkoholi tarvitamisest põhjustatud haiguste ja vigastussurmade poolest Euroopa Liidus juhtpositsioonil. Lisaks alkoholist põhjustatud õnnetuste, mürgistuste ja enesetappude ohvritele on viimasel kümnendil meie riigis alkoholi liigtarvitamisest tingitud haiguste tagajärjel elu kaotanud ligi 4500 inimest, eelkõige tööealised mehed. Alkoholitarbimiselt inimese kohta on Eesti Euroopas esikohal, meie lapsed joovad alkohoolseid jooke üha rohkem ja alustavad sellega aina nooremas eas.

Seetõttu on meil väga vaja riiklikku alkoholipoliitikat. Inimeste, eriti laste tervis on tähtsam mis tahes ettevõtlusvabadusest või tarbimisharjumustest. Avalik huvi peab üles kaaluma alkoholitootjate ja -müüjate õigused.

Arstid on veendunud, et alkoholireklaam, eelkõige televisioonis ja raadios, tuleb keelata. Alkoholi müümisel peavad kehtima üle riigi ühesugused reeglid ja ajalised piirangud. Alaealistele alkoholi müümine on keelatud ja seadust rikkunud kauplusi tuleb mõjuvalt karistada kohe pärast esimest eksimust ja ilma eranditeta. Tuleks kaaluda ka alkoholi müümise korra muutmist, nii et vähemalt kangeid alkohoolseid jooke saaks osta ainult spetsiaalsetest kauplustest.

Alkoholiaktsiisi tõstmise tõttu riigikassasse lisanduvat raha tuleks kasutada alkoholi tarvitamisest põhjustatud haiguste ennetuse- ja raviprogrammide finantseerimiseks.

Kahtlemata peab muutuma ka ühiskonna suhtumine alkoholi tarvitamisse, kuid praeguses olukorras on riigi kohus oma kodanike enesehävituslikku käitumist takistada. Riik ei tohi oma tegevuse või tegevusetusega alkoholi tarvitamist mingil viisil propageerida ja soodustada.

Kutsume poliitikuid üles mõjutama noori isikliku eeskujuga ja loobuma alkoholi tarvitamisest avalikel, meedias kajastatavatel üritustel.

24.10.2007

Eesti Arstide Liit