Huvitavat Pressiteated

Arstid arutavad vaktsineerimise küsimusi

18. oktoober 2019 / Eesti Arstide Liit

PRESSITEADE
Eesti Arstide Liit
18.10.2019

Arstid on valmis otsustavateks sammudeks vaktsineerituse tõstmiseks.

Tervishoiutöötajad ja ametnikud kogunevad täna Eesti Arstide Liidu eestvedamisel Tallinnas, et arutada, kuidas parandada Eesti elanike vaktsineerimisega hõlmatust ja viia inimesteni teaduspõhine info vaktsineerimise kohta. 

Eesti Arstide Liidu eestseisuse liikme dr Karmen Jolleri sõnul aetakse inimesi segadusse valeinfoga, mis on teadlaste poolt ammu ümber lükatud. “Meil on aeg tõhustada koostööd arstide, teadlaste ning teiste erialaspetsialistide ja riigiametnike vahel, et objektiivne ja teaduspõhine teave vaktsineerimise kohta jõuaks võimalikult paljude inimesteni. Tänasel kohtumisel osalevate ekspertide ja spetsialistide eesmärk on jõuda olukorrani, kus Eesti inimesed oskavad teha targa ja teadliku valiku, et ennast ja oma peret kaitsta,” rääkis Joller.

Jolleri sõnul on Eesti arstid väga mures ohtude pärast, mida toob kaasa vaktsineerimata laste arvu kasv. “Maailma Terviseorganisatsioon WHO on kuulutanud vaktsiinivastase liikumise üheks kümnest suurimast terviseohust maailmas ja näeme tõsist ohtu ka Eestis: viimasel paaril aastal on taas esinenud haigestumisi vaktsiinvälditavatesse haigustesse, mis olid juba kadumas.”

Arutelul osalev riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees Tõnis Mölder selgitas, et nakkushaiguste leviku tõkestamiseks on vaja vaktsineerida võimalikult palju inimesi, sest laiaulatuslik immuuntaust takistab viiruste ringlust. “Paraku püsib vaktsineerimisest keeldumiste arv kõrgel tasemel. Inimestele soovin veel kord südamele panna, et nii olulisel teemal tasub usaldada arstide ja teadlaste hinnanguid vaktsineerimise tähtsusest,” rõhutas Mölder.

Terviseameti peadirektori asetäitja Jelena Tomasova sõnul on esmasteks eesmärkideks üldise  vaktsineerimisega hõlmatuse taseme ning vaktsineerimisse jaatava suhtumise tõstmine. „Üldine hõlmatuse tase ei tohi langeda ja peab saavutama tõusutrendi. Nakkushaigustesse haigestumise ennetamiseks on kollektiivse kaitse olemasolu äärmiselt oluline. Piisava vaktsineerimisega hõlmatuse korral kujuneb elanikkonnal kollektiivne immuunsus. Seega annab iga vaktsineeritu panuse tervema ühiskonna püsimisse,“ ütles Tomasova.

Arstide algatusel on sel sügisel peetud kaks laiapõhjalist arutelu, millel osalenud jätkavad koostööd elanikkonna, sealhulgas tervishoiutöötajate vaktsineerimisega hõlmatuse parandamiseks ja teaduspõhise info tõhusamaks levitamiseks.

Eesti Arstide Liit on suurim Eesti arstide ühendus, mis seisab arstikutse arengu ja maine eest, edendab meditsiinikultuuri ning esindab arstkonna seisukohti tervishoiupoliitika kujundamisel. 

Eesti Arstide Liit