Arstid oma nõudmistest ei tagane

3. jaanuar 2007 /

Kui teie kõrvu kuskilt jõuab jutt, et Tallinna haiglates streiki ei toimu, siis see on vale. Mitteametlikel andmetel olevat linnapea Jüri Ratas küll andnud Tallinna haiglajuhtidele korralduse töötajate palka tõsta, aga haiglatel on selleks väga raske raha leida ja streiki see ära ei hoia. Tallinna arstid tahavad kindlasti streigis osaleda ega muuda oma otsust. Siis kaoks igasugune lootus saada kaheaastast palgalepet ja lõpuks ometi jõuda vähegi normaalse miinimumpalga tasemele ehk siis kahekordse Eesti keskmiseni. Meie nõudmine on tervishoiu rahastamise üldine suurendamine ja üleriigiline palgalepe, palga tõstmine mõnes haiglas neid probleeme ei lahenda.

Kuku raadio teatas, et Tartu Ülikooli Kliinikumi õdedel on kehtiv kollektiivleping ja nad saavad teha ainult toetusstreiki. Kui streik ei ole korraldatud konkreetse kollektiivlepingu tingimuste muutmiseks (ja üldstreik ei ole), siis on selles osalemine täiesti seaduslik.

Eks üritatakse kõikidele väita, et keegi teine peale teie ei streigigi. Ärge laske ennast eksitada ega ära osta. Arstkond pole vist iseseisvuse taastamise ja arstide liidu taasasutamise aegadest saadik olnud nii ühtne kui praegu. Lisajõudu annavad meile teised tervishoiutöötajad.

Jõudu ja meelekindlust kõigile!