Arstid kirjutavad välja peamiselt paberretsepte

13. aprill 2010 /

Tänasel nõupidamisel sotsiaalministeeriumi ja haigekassaga tegid apteekrite liidu, arstide liidu ja perearstide seltsi esindajad ühise ettepaneku jätta digiretseptisüsteem tööle sel viisil, et patsientidel on võimalik olemasolevate digiretseptidega apteegist ravimid välja osta, kuid arstid hakkavad välja kirjutama peamiselt paberretsepte.

Vastavalt sellele ettepanekule lõpuks ka kokku lepiti.

Retseptikeskust arstidele ei suleta ja erandjuhtudel saab digiretsepte väljastada, näiteks siis, kui patsient on teises linnas ja tal on vaja retseptiravimit. Seega digiretsepte kuigi palju juurde ei tule ja apteekides toimib süsteem loodetavasti tõrgete ja katkestusteta ning inimesed saavad oma vajalikud ravimid kätte.

Kui jätkata digiretseptide kirjutamist, ei vähene retseptikeskuse koormus piisavalt ja apteegist ravimi kättesaamine pole ikkagi tagatud.

Sügiseks lubatakse praegused probleemid lahendada, siis saab digiretsepte hakata jälle kõigile kirjutama. Järgmine koosolek toimub umbes kuu aja pärast. Kui selleks ajaks on olukord paranenud, on võimalik ka uusi otsuseid teha.